3 fāzu ķemmveida barošanas kopnes

3 fāzu ķemmveida barošanas kopnes

  • Standarta kopnes ar vienādu dakšas attālumu,
  • Kopnes moduļu kombinācijai ar papildus slēdzi H1 (pusmodulis),
  • Kopnes moduļu kombinācijai ar papildus slēdzi H2 (pilns modulis),
  • Speciālās kopnes,
  • Kopnes motoru aizsardzības slēdžiem.