1 fāzes ķemmveida barošanas kopnes

1 fāzes ķemmveida barošanas kopnes

  • Standarta kopnes ar vienādu dakšas attālumu,
  • Kopnes moduļu kombinācijai ar papildus slēdzi H1 (pusmodulis),
  • Kopnes moduļu kombinācijai ar papildus slēdzi H2 (pilns modulis),
  • Speciālās kopnes,
  • UL kopnes.