D klases pārsprieguma novadītāji

D klases pārsprieguma novadītāji

DM1 ir novadītāju tips (tips 3 / klase III) jūtīgu iekārtu aizsardzībai, atbilstoši IEC 61643-11. Iebūvēts EMI filtrs. DIN sliedes monobloka formāts.

  • Piemērots kā pēdējais aizsardzības posms sadalnēs, kurām ir 2. aizsargierīču tips barošanas pusē, instalācijās, kurās elektromagnētiskie traucējumi var pārtraukt, bojāt vai samazināt sistēmas darbību. Atlikušais spriegums šīm ierīcēm ir zemāks (smalkāka aizsardzība) nekā ar 1 vai 2 tipa novadītājiem. Tie uzstādāmi pēc iepējas tuvāk aizsargājamai iekārtai.
  • Virknes slēgumā ar nominālo strāvu līdz 8 A.
  • Ar elektromagnētisko interferences (EMI) filtru.
  • Kombinētais sprieguma impulss ar 1.2/50 μs viļņa formu. Uoc: 6 kV.
  • Vienfāzes tīkliem.