Spaiļu bloki, rindspailes

Spaiļu bloki, rindspailes

Terminālu piedāvājums atbilst dažādām un sarežģītām uzstādīšanas prasībām:

 • Termināli aprīkoti ar dažādiem spaiļu tipiem (skrūves spailes, atsperes spailes, izolāciju caurdurošas);
 • Caurejošie termināli ar dažādām sekcijām;
 • Termināli ar īpašām funkcijām (zemējumam, šķērssavienojumiem, drošinātāju turētājam, diodes turētājam, spailēm ar turētājiem) un atbilstošu aprīkojumu;
 • Termināli ar profila āķi (DIN sliedei) vai ar tiešu piestiprināšanu pie pamatnes;
 • Vairums terminālu ir izgatavoti no poliamīda, atbilstot visbiežāk sastopamajām vajadzībām savienojumu zonā un no melamīna videi ar augstu temperatūru;
 • Termināli izmantojami vidē ar sprādzienbīstamību (Ex);
 • Elektriskajās un automātikas sadalnēs;
 • Termināli uzstādīšanai sadzīves iekārtās;
 • Īpašs aprīkojums termināļiem un pilnīgs aprīkojums kabeļu stiprināšanai un apstrādei.

CABUR terminālus ražo izmantojot divus atšķirīgus plastmasas veidus:

 • Poliamīda ar pastāvīgu nominālu temperatūru no -40 ° C līdz 100 ° C;
 • Melamīna ar pastāvīgu nominālu temperatūru no -40 ° C līdz 135 ° C;