RBK blokslēdži atdalītāji

RBK blokslēdži atdalītāji

RBK drošinātāju blokslēdzis atdalītājs ir paredzēts elektroenerģijas sadalei, aizsardzībai pret īssavienojumiem un pārslodzēm trīsfāžu ķēdēs.

RBK atbilst Polijas un citu Eiropas elektroenerģijas sadaļņu tehniskajām prasībām un atbilst PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-3, IEC 60947-1, IEC 60947-3 standartiem.

RBK drošinātāju slēdži ir izgatavoti no stiegrotas stikla šķiedras, kurai pievienoti termoplastiskie poliamīdi ar halogēnbrīvu liesmas slāpētāju.

Pievienotais liesmas slāpētājs nodrošina V2 pašdzēses klasi saskaņā ar IEC 60695-11-10. Šādiem termoplastiem ir ilgāks pašdzēses laiks salīdzinot ar V0 klases termoplastiem un ir pieļauta arī degošas plastmasas daļu pilēšana.