4G pārslēdži

4G pārslēdži

4G sērijas pārslēdži ir zemsprieguma slēdži, kas izstrādāti atbilstoši jaunākajām zināšanām par slēdžiem izmantojot mūsdienu inženierijas sasniegumus. Šajos izstrādājumos ir izmantoti tikai augstas kvalitātes izolācijas un kontaktu materiāli. Pamatkomponenti ir standartizēti un masveidā ražoti, tas ļauj ražot slēdžus ar jebkādām komutācijas programmām un ar īsiem piegādes termiņiem.

Slēdžus var izgatavot daudzās versijās un tos var izmantot dažādiem pielietojumiem. Tie atbilst visām prasībām, kas izvirzīti zemsprieguma slēdžiem rūpniecībā, kalnrūpniecībā, kuģu būvē un citur. Tos var izmantot transformatoru apakšstacijās, vadības sadalnēs, sadales iekārtās, metināšanas aparātos un līdzīgās ierīcēs.

4G Sērijas slēdžus raksturo nelieli ārējie izmēri, spēcīgas komutācijas spējas, ilgs kalpošanas laiks, augsta mehāniskā izturība un arī izturība pret īslaicīgām pārslodzēm.

Pielietojums

Pārslēdžus var izmantot sekojoši:

  • Kā slēdžus vienfāzes un trīsfāzu motoriem,
  • Kā stardelta slēdžus, atpakaļgaitas un rotācijas ātrumu mainošus slēdžus utt.,
  • Palīgdarbības, vadības, signalizācijas un mērīšanas ķēdēs saskaņā ar nepieciešamo komutācijas programmu,
  • Kā slēdžus, pārslēdžus, piemēram transformatoriem un elektriskās metināšanas iekārtām,
  • Kā slēdžu grupas, piemēram, lai savienotu rezistorus un sildelementus,
  • Kā pārslēgšanas slēdžus, kas darbojas kā spiedpogas ar automātisku atgriešanos izslēgtā pozīcijā,
  • Kā atdalītājslēdžus.